Srpski Engleski

Accenica | offshore jurisdikcije - Mauricijus


Jurisdikcija

Mauricijus

Mauricijus se nalazi u Indijskom okeanu oko 800km od istočne obale Madagaskara. Ostrvo, koje je vulkanskog porekla, obuhvata površinu od 1,800 kvadratnih kilometara.

Britanci su vladali Mauricijusom 158 godina do 12. marta 1968, kada je postao nezavisna država u okviru Komonvelta.

Mauricijus je jedna od retkih država sa hibridnim pravnim sistemom, koji je zasnovan na Engleskom i Francuskom zakonu.

Mauricijus se razvio od privrede sa niskim primanjima, koja se zasnivala na poljoprivredi u diversifikovanu privredu sa srednjim primanjima i rastom industrijskog, finansijskog i turističkog sektora.

Ostrvo je postalo poznat offshore centar sa velikim brojem banaka i finansijskih kompanija.

Osnovne karakteristike:

Pravna forma Globalno Privredno društvo 2 (GPD2)
Upravno korporativno zakonodavstvo Komisija Finansijske Službe Mauricijusa (The Mauritius Financial Service Commission) je upravna vlast i kompanije su regulisane Zakonom o privrednim drustvima 2001
Informacije objavljene u vezi sa saradnicima kompanije Imena saradnika kompanije su upisana u Registar ali nisu otvorena za javnost
Poverljivost Mauricijus nudi visok stepen anonimnosti i privatnosti
Računovodstvene obaveze Nema računovodstvenih, ni obaveza izveštavanja
Oporezivanje Nema poreza bilo koje vrste
Zakonodavstvo Savremeno offshore zakonodavstvo
Standardna valuta US$
Vreme potrebno za osnivanje Mauricijus ima brz i efikasan Registar, vreme osnivanja je 48h
Stabilnost Stabilno pravosudje sa veoma dobrom reputacijom
Komunikacija Efikasna sredstva komunikacije
Vremenska zona Pogodna svetska vremenska zona: GMT +4
Obavezan sekretar Opcionalno
Obavezan uplaćeni kapital Nema potrebe za uplatom kapitala
Osnova pravnog sistema Građansko pravo
Minimum akcionara / direktora Minimum 1 Direktor / Akcionar
Bearer shares Bearer Shares nisu dozvoljene