Srpski Engleski

Accenica | offshore jurisdikcije - Delaver


Jurisdikcija

Delaver

Delaver se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama na istočnoj strani u blizini Baltimora i Vašingtona. Ova geografska pozicija predstavlja realnu prednost u pogledu tržišta izvoza, s obzirom na njegovu blizinu moru i glavnim putevima.

Opšti Zakon o korporacijama Delavera je izgradio dobru reputaciju za ovu nadležnost i pomogao je da Delaver postane poznato mesto za osnivanje kompanija.

Kompanije koje se osnivaju u Delaveru poznate su kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) što omogućava prednost u vidu kombinacije između korporacije ograničene akcijama i ograničenog partnerstva.

Ovo je dobar način da se zaštiti lična odgovornost i imovina vlasnika. Istovremeno dozvoljava vlasniku da uživa u prednostima nadležnosti bez poreza na sve poslovne transakcije i na profit ostvaren van SAD.

Nudi vam se mogućnost da imate američku kompaniju sa sličnim prednostima međunarodnog privrednog društva (koje se tradicionalno naziva“offshore kompanija”).

Osnovne karakteristike:

Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).
Upravno korporativno zakonodavstvo Delaver Državni Sekretarijat je upravna vlast i kompanije su uređene pod Delaver Korporacijom i poslovnim pravom.
Informacije objavljene u vezi sa saradnicima kompanije Ne postoji javni registar saradnika kompanije
Poverljivost Država Delaver nudi visok stepen anonimnosti i privatnosti
Računovodstvene obaveze Nema računovodstvenih, ni obaveza izveštavanja
Oporezivanje Franšizna taksa
Zakonodavstvo Savremeno offshore zakonodavstvo
Standardna valuta US$
Vreme potrebno za osnivanje Delaver ima efikasan Registar, vreme osnivanja 48h
Stabilnost Stabilno pravosuđe sa veoma dobrom reputacijom (SAD)
Komunikacija Efikasna sredstva komunikacije
Vremenska zona Pogodna svetska vremenska zona: GMT-4
Obavezan sekretar Opcionalno
Obavezan uplaćeni kapital Nema obaveze za uplatom kapitala
Osnova pravnog sistema Opšte pravo
Minimum akcionara / direktora Minimum 1 Direktor i 1 Akcionar
Bearer shares Bearer Shares nisu dozvoljeni