Srpski Engleski

Accenica | osnivanje offshore kompanije


Najčešća pitanja


Offshore ili nerezidentne kompanije su kompanije koje nemaju poslovne aktivnosti u okviru nadležnosti njihovog osnivanja.

Preciznije, offshore kompanije imaju tri karakteristike: Prvo, treba da se registruju kao entitet u okviru nadležnosti osnivanja. Kao drugo, osnivači bi trebalo da imaju prebivalište van zemlje osnivanja. Konačno, kompanija bi trebalo da obavlja većinu svojih transakcija izvan nadležnosti osnivanja. Međutim, većina ljudi vezuje termin “offshore kompanija” za sredstvo za povećanje poreske efikasnosti.

Najvažniji faktor pri odabiru nadležnosti je da budete sigurni da će vasa kompanija biti osnovana u zemlji koja ima:

 • pouzdana sredstva komunikacije
 • političku i ekonomsku stabilnost
 • dobru reputaciju
 • usavršene poslovne zakone

Sve nadležnosti sa kojima Accenica sarađuje, imaju sve gore navedene prednosti. Međutim, pravi izbor nadležnosti takođe zavisi od mesta gde živite i poslovanja koje vodite. Pravni i finansijski stručnjaci u Accenici mogu vam pomoći u pronalaženju nadležnosti koja bi najviše odgovarala potrebama vašeg posla.

Ne, najčešće ne. Ovo je jedna od glavnih prednosti offshore kompanija. Međutim, kod pojedinih nadležnosti, kao što su Hong Kong, Kipar, Giblartar i Velika Britanija, obavezno je za kompanije da pripreme godišnje račune i da izvrše reviziju, i u nekim slučajevima plate poreze.

Koliko dugo će trajati da dobijem poslovnu dokumentaciju?

Svaka nadležnost ima svoje vreme osnivanja. Kada se kompanija osnuje, najčešće je potrebno od 2 do 14 dana da poslovna dokumentacija stigne do vas.

Da. To je i preporučljivo da se uradi. U aplikacionom formularu, od vas se traži da stavite dva naziva kompanije, po redosledu koji želite. Mi ćemo onda proveriti u Registru kompanija offshore nadležnosti da li su ti nazivi dostupni za osnivanje. Ukoliko ne, mi ćemo vam poslati neke alternativne nazive. Mi takođe imamo listu shelf kompanija ili spisak unapred odobrenih naziva koje vam možemo poslati na zahtev.

Shelf kompanije su korporativne jedinice koje su već formirane od strane Agenata i koji drže kompaniju dok se ne pronađe kupac. Nakon transakcije, vlasništvo nad kompanijom se prebacuje sa Agenta na treću stranu, koja onda započinje trgovanje pod imenom kompanije. Koristi od kupovine shelf kompanije uključuje:

 • Smanjenje vremena koje bi bilo potrebno da se formira nova korporacija
 • Dozvola za ponude za ugovore (neke nadležnosti zahtevaju da je poslovanje postavljeno određeni vremenski period pre nego što im se omogući da traže ponude za ugovore
 • Prikaz dugovečnosti kompanije

Napomena: shelf kompanije su uobičajno skuplje od novoosnovanh zbog godina postojanja.

Akcionar je osoba koja je vlasnik kompanije kroz sertifikat o akciji. Kompanija može biti u vlasništvu jednog ili više akcionara. Akcionar može biti pojedinac ili kompanija. Direktor je osoba odgovorna za upravljanje kompanijom. On potpisuje sve poslovne ugovore, formulare za otvaranje računa itd. Direktori se obično biraju od strane akcionara, ali nekada su imenovani odlukom. Kompanija može imati jednog ili više direktora. Direktor može biti pojedinac ili kompanija.

Od vas će se tražiti da izmirite godišnje naknade pre svake godišnjice vaše kompanije, a ne na kraju svake kalendarske godine. Da bi ste izbegli bilo kakvo požurivanje, mi ćemo vam poslati podsetnik dva meseca pre godišnjice.

Ne. Većina nadležnosti sa kojima mi sarađujemo ne nameću porez na profit ili kamatu na zaradu kompanije. Neki, kao što su Hong Kong oporezuju samo profit ostvaren pod tom nadležnošću, Kipar naplaćuje 10% poreza na dobit.

Veliki broj ljudi interesuju offshore kompanije i mogu se koristiti za različite aktivnosti:

 • Poslovni ljudi:
  Osnivanje offshore kompanije vam omogućava da počnete sa aktivnostima a da se nebavite sa postavljanjem komplikovane infrastrukture. Offshore kompanija vam omogućava da ostvarite koristi od fiskalnih pogodnosti i od jednostavnosti administracije.
 • Trgovina putem Interneta (E-Trgovina):
  Internet trgovci mogu koristiti offshore kompaniju da zadrže domen i da upravljaju internet stranicama. Offshore kompanija može biti idealna za ljude čije je poslovanje na internetu. Možete izabrati da osnujete registrovanu kancelariju vaše kompanije u okviru offshore nadležnosti kako biste iskoristili brojne prednosti koji nude određene nadležnosti.
 • Konsultanti /Savetnici:
  Vi takođe možete raditi konsultantske poslove kroz offshore kompaniju. Biće vam jednostavnije da upravljate vašom kompanijom i biće vam umanjeno ili čak svedeno na nulu oporezivanje u zavisnosti od nadležnosti koja je u pitanju.
 • Međunarodno poslovanje:
  Međunarodna trgovina se može sprovoditi kroz offshore kompaniju. Mogu se sprovoditi operacije kupovine i prodaje, koristeći prednost činjenice da se njihov profit neće oporezivati, ili na veoma niskom nivou, u zavisnosti od nadležnosti. Ova vrsta upotrebe je posebno interesantna gde se roba iz jedne zemlje prodaje u drugoj zemlji, dok ste vi situirani u trećoj zemlji.
 • Držanje prava intelektualne svojine:
  Bilo koja vrsta prava intelektualne svojine (patent ili robna marka) se mogu registrovati u ime offshore kompanije. Kompanija isto tako može kupiti ili prodati ovu vrstu prava. Takođe može dati prava korišćenja trećim licima što će se smatrati kao prihod i na taj način će imati koristi od niskog ili nula porcenata oporezivanja od strane nadležnosti pod kojom je registrovana.
 • Čuvanje pokretne i nepokretne imovine:
  Offshore kompanije se koriste za držanje pokretne imovine (kao što su jahte) i nepokretne imovine (na primer kuće i zgrade).
  Pored poverljivosti, koristi i prednosti koje nude uključuju izuzeće od određenih vrsta poreza (npr. Porez na nasleđe). Neke zemlje, međutim, ne dozvoljavaju kupovinu pokretne/nepokretne imovine kroz offshore strukture i zato onima koji žele da osnuju offshore stukturu treba da se posavetuju sa nadležnim organima, pre nego što nastave.
 • Za potrebe nasleđa:
  Offshore kompanija može se, u nekim zemljama, koristiti kao sredstvo u cilju optimizacije obaveza vezanih za poreza na nasleđa, offshore strukutra može biti kombinovana sa fondom ili fondacijom.
 • Berzanski posrednik/forex
  Offshore kompanije se veoma često koriste za devizne transakcije ili transakcije akcijama. Glavni razlozi su anonimnost ovih transakcija (račun se može otvoriti pod imenom kompanije) i atraktivni fiskalni uslovi offshore regulative (nizak ili nikakav porez na ostvarenu dobit).

Ne. Ako označite opciju otvaranje bankarskog računa, mi ćemo – u bliskoj saradnji sa vama – izabrati banku koja najviše odgovara vašim potrebama, iz naše mreže primarnih banaka. Banka će onda doneti odluku da li račun može da se otvori, u zavisnosti od prirode vašeg poslovanja i privatnim informacijama koje ćete vi priložiti. Međutim, u više od 95% slučajeva, mi smo u mogućnosti da otvorimo račun za naše klijente.

Kao i sa bilo kog drugog računa, sredstva na bankarskom računu vaše offshore kompanije će biti dostupni kroz kreditne/debitne kartice, čekove, internet bankarstvo ili povlačenje iz banke.

Nominovani akcionar je imenovan u cilju zaštite pravog vlasnika kompanije od javnog povezivanja sa vlasništvom te kompanije. Po imenovanju Nominovanog akcionara, potpisuje se Ugovor (deklaracija poverenja) između klijenta i Nominovanog vlasnika. Nominovani akcionari koje nudi Accenica rade sa visokim stepenom integriteta i poverljivosti.

Usluga Nominovanog direktora se koristi da bi se osigurao najviši stepen privatnosti i poverljivosti, s obzirom da se ime direktora pojavljuje u korporativnim dokumentima, u bilo kom poslovnom ugovoru i eventualno u poslovnom registru nadležnosti.
Po imenovanju Nominovanog direktora, potpisuje se Ugovor o delu, između klijent i Nominovanog direktora. On će garantovati klijentu da kandidat može da se pojavi ili potpisuje dokumenta po zahtevu klijenta i uz klijentovo prethodno odobrenje. Profesionalni direktori koje Accenica nudi, rade sa visokim stepenom integriteta i poverljivosti.

Overa znači da će notar proveriti dokumentaciju koje smo izdali za vašu kompaniju i da će potvrditi njihovu autentičnost.
Apostil je međunarodno priznata sertifikacija i legalizacija korporativne dokumentacije od strane Vlade nadležnosti u okviru koje se nalazi kompanija koja je osnovana.
Mi vam toplo preporučujemo da odaberete ovu opciju ukoliko planirate otvaranje bankarskog računa ili ukoliko su vam potrebni vaši poslovni dokumenti za bilo koje pravne procedure (kao što je zaključenje ugovora, na primer).