Srpski Engleski

Accenica | offshore jurisdikcije - Kipar


Jurisdikcija

Kipar

Kipar je ostrvo u Sredozemnom moru sa populacijom manjom od 900,000.  Zvanični jezici su Grčki, Turski i Engleski. Engleski je u širokoj upotrebi u poslovanju, industriji i vladi.

Kipar se pridružio Evrospkoj uniji 2004 godine i pokazao je značajan ekonomski rast u proteklih 15 godina.

Kipar ima dugačku istoriju kao Međunarodni Finansijski Centar.

Kipar uživa najniže stope poreza na dobit preduzeća u Evropi: postoji 10% poreza na dobit preduzeća na rezidentne kompanije na osnovu prihoda širom sveta. Kompanije koje mi osnivamo su privatne kompanije ograničene akcijama. 

Osnovne karakteristike:

Pravna forma Privatna kompanija ograničena akcijama.
Upravno korporativno zakonodavstvo Kiparska Advokatska Komora je upravna vlast i kompanije su regulisane Kiparskim zakonom o privrednim društvima, Cap.113.
Informacije objavljene u vezi sa saradnicima kompanije Svi saradnici kompanije se pojavljuju u poslovnom registru, dostupnom javnosti. Mi možemo da imenujemo kandidate saradnike da bi izbegli da se pojavi ime klijenta
Poverljivost Kipar nudi visok stepen anonimnosti i privatnosti
Računovodstvene obaveze Da
Oporezivanje Najniže oporezivanje u Evropi (10%)
Zakonodavstvo Savremeno offshore zakonodavstvo
Standardna valuta Evro
Vreme potrebno za osnivanje Kipar ima efikasan Registar, osnivanje u roku od 4 dana
Stabilnost Stabilno pravosuđe sa veoma dobrom reputacijom
Komunikacija Efikasna sredstva komunikacije
Vremenska zona Pogodna svetska vremenska zona: GMT+2
Obavezan sekretar Da
Obavezan uplaćeni kapital Nema obaveze za uplatom kapitala
Osnova pravnog sistema Opšte pravo
Minimum akcionara / direktora Minimum 1 Direktor / |Akcionar
Bearer shares Bearer Shares nisu dozvoljene