Srpski Engleski

Accenica | offshore jurisdikcije - UK


Jurisdikcija

uk offshore Velika Britanija

Kompanije osnovane u Velikoj Britaniji imaju prednost u domenu niske poreske stope (21%) dok su još uvek Evropske i u mogućnosti da imaju PDV broj. Britanske kompanije se takođe mogu postaviti u tandemu sa offshore kompanijom, kako bi smanjili stopu poreza na manje od 5%. Ova vrsta strukture je opšte poznata kao "Agencija kompanije", svo poslovanje se sprovodi u ime britanske kompanije, ali ispred offshore kompanije. Ova struktura je jednostavna za podešavanje, gde UK kompanija nastupa kao predysavnik ili agent offshore kompanije. Na ovaj način se izbegavaju problem koji često nastaju kod offshore kompanija koje se bave međunarodnom trgovinom.

Osnovne karakteristike:

Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošču
Upravno korporativno zakonodavstvo Britanske kompanije su regulisane Zakonom o privrednim društvima 2006. Britanska kuća kompanija (The UK Companies House) je rukovodeći organ.
Informacije objavljene u vezi sa saradnicima kompanije Imena saradnika kompanije se pojavljuju u javnom registru. Predloženi saradnici se mogu koristiti da bi se izbeglo pojavljivanje imena klijenat
Poverljivost
Računovodstvene obaveze Računi i poreske prijave moraju biti dostavljene do kraja godine.
Oporezivanje Poreska stopa od 21% se primenjuje na profit preko £300.000. Za profit koji prelazi £300.000 primenjuje se veći porez
Zakonodavstvo
Standardna valuta GBP
Vreme potrebno za osnivanje Velika Britanija ima brz i efikasan registar. Kompanije se mogu osnovati elektronski u roku od jednog dana.
Stabilnost Stabilno pravosuđe sa veoma dobrom reputacijom
Komunikacija Dobra sredstva komunikacije
Vremenska zona Pogodna svetska vremenska zona (GMT).
Obavezan sekretar Da
Obavezan uplaćeni kapital Minimalni osnovni kapital: £1.
Osnova pravnog sistema Opšte pravo
Minimum akcionara / direktora Minimum 1 Direktor / |Akcionar
Bearer shares Bearer Shares nisu dozvoljene.