Srpski Engleski

Accenica | osnivanje offshore kompanije


O nama

Accenica je Engleski Agent sa višegodišnjim iskustvom u osnivanju offshore kompanija. Zajedno sa osnivanjem, Accenica pomaže u rukovođenju i održavanju međunarodnih kompanija kao i pružanju usluga koje pomažu vlasnicima u svakodnevnom vođenju svog poslovanja.

Mi omogućavamo kompanijama i pojedincima da osnuju ili prošire svoje poslovanje van granica svoje zemlje, pomažući im pri registraciji kod nadležnih institucija u svetu kao i pomoć u pronalaženju najpogodnije banke za otvaranje računa kompanije. Naše usluge u domenu offshore kompanija uključuju zaštitu imovine, kao i usluge računovodstva i revizije, pravne savete, zastupanje i usluge virtuelne kancelarije.

Accenica godinama pruža usluge međunarodnim kompanijama i koristimo sva naša iskustva i raznolikost našeg osoblja, radeći kao tim kako bi se pomoglo našim klijentima u postizanju njihovih ciljeva.