Srpski Engleski

Accenica | offshore jurisdikcije - Sejseli


Jurisdikcija

Sejšeli

Sejšeli su grupa od 115 ostrva koji su locirani u Indijskom okeanu, severno od Madagaskara. Ekonomija Sejšela je prvenstveno zasnovana na turizmu i ribolovu.

Brzo rastući finansijski sektor, koji se vezuje za osnivanje Međunarodne poslovne vlasti Sejšela (the Seychelles International Business Authority) i usvajanje progresivnih zakona koji olakšavaju proceduru osnivanja offshore kompanija i podsticanje stranih investicija, su sada značajan deo njihove privrede.

Sve veći broj međunarodnih banaka i osiguravajućih društava je otvorio ekspoziture ili predstavništva na Sejšelima i zajedno sa lokalnim rukovodstvom, računovodstvom i pravnim preduzećima pružaju klijentima pomoć.

Osnovne karakteristike:

Pravna forma Međunarodno Privredno Društvo (MPD)
Upravno korporativno zakonodavstvo Međunarodna Poslovna Vlast Sejšela (Seychelles International Business Authority) je upravna vlast i kompanije su regulisane IBC ACT 1994
Informacije objavljene u vezi sa saradnicima kompanije Ne postoji javni registar saradnika kompanije (Direktora, Akcionara, Sekretara)
Poverljivost Sejšeli nude visok stepen anonimnosti i privatnosti
Računovodstvene obaveze Nema računovodstvenih, ni obaveza izveštavanja
Oporezivanje Nema poreza bilo koje vrste
Zakonodavstvo Savremeno offshore zakonodavstvo po uzoru na Britanska Devičanska ostrva
Standardna valuta US$
Vreme potrebno za osnivanje Sejšeli imaju brz i efikasan Registar, vreme osnivanja 48h
Stabilnost Stabilno pravosuđe sa veoma dobrom reputacijom
Komunikacija Efikasna sredstva komunikacije
Vremenska zona Pogodna svetska vremenska zona: GMT+4
Obavezan sekretar Ne
Obavezan uplaćeni kapital Nema potrebe za uplatom kapitala
Osnova pravnog sistema Opšte pravo
Minimum akcionara / direktora Minimum 1 Direktor / |Akcionar
Bearer shares Bearer Shares su dozvoljeni