Srpski Engleski

Accenica | offshore jurisdikcije - Hong Kong


Jurisdikcija

Hong Kong

Hong Kong je ostrvo u jugoistočnom delu Azije, blizu Tajvana. Do 1997, Hong Kong je bio pod britanskom upravom. Jula 1997. godine Velika Britanija je Hong Kong predala Kini.

Hong Kong ima oko 7 miliona stanovnika. Hong Kong je jedinstvena lokacija za osnivanje kompanija i za međunarodno poslovanje, s obzirom da se njihov poreski sistem zasniva na poreklu, a ne na na prebivalištu.

Hong Kong je postao prvo mesto u pogledu trgovine sa ostatkom Azije i istovremeno sveta i njegov poreski sistem nudi brojne prednosti. Zaista, dok god kompanija u Hong Kongu ne posluje u Hong Kongu, i ne generiše prihode iz izvora u Hong Kongu, kompanija neće biti oporezovana u Hong Kongu.

Osnovne karakteristike:

Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošču
Upravno korporativno zakonodavstvo Registar privrednih društava Hong Konga je upravna vlast i kompanije su regulisane pod Uredbom o kompanijama 1984
Informacije objavljene u vezi sa saradnicima kompanije Imena saradnika kompanije se pojavljuju. Predloženi saradnici se mogu koristiti da bi se izbeglo pojavljivanje imena klijenata.
Poverljivost Hong Kong nudi visok stepen anonimnosti i privatnosti
Računovodstvene obaveze Potrebno je pripremanje završnih računa. Računi nisu javno dostupni. Svaka kompanija mora da imenuje revizora koji mora biti član Društva Revizora Hong Konga i koji ima sertifikat o pružanju revizorskih usluga. Iako ne postoji obaveza da se podnesu računi u Registar, postoji obaveza da se računi podnesu poreskim organima. Obavezno je da se godišnji povraćaj podnese Registru kompanija u periodu od 42 dana nakon datuma godišnjice osnivanja, a zatim nakon toga svake godine. Podnošenje taksa Vladi je HK$105.
Oporezivanje Nema poreza na strani profit, to znači da kompanija, koja nastavlja da posluje u Hong Kongu, ali ostvaruje profit na drugom mestu, nije u obavezi da plati porez u Hong Kongu na taj profit. Prihod sa izvorom u Hong Kongu se trenutno oporezuje po 17.5 procenata.
Zakonodavstvo Savremeno offshore zakonodavstvo
Standardna valuta HK$ Kapital može biti izražen u bilo kojoj valuti
Vreme potrebno za osnivanje Važan finansijski centar
Stabilnost Stabilno pravosuđe sa veoma dobrom reputacijom
Komunikacija Efikasna sredstva komunikacije
Vremenska zona Pogodna svetska vremenska zona: GMT +8
Obavezan sekretar Da
Obavezan uplaćeni kapital Nema obaveze za uplatom kapitala (1 $)
Osnova pravnog sistema Opšte pravo
Minimum akcionara / direktora Minimum 1 Direktor
Bearer shares Bearer Shares nisu dozvoljene